ระบบ Heat Pump
เครื่อง Heat Pump

Company Profile

 

ระบบ Heat Pump

บริษัท GR TECH (THAILAND) CO., LTD. ก่อตั้งจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทำความร้อน และจำหน่าย HEAT PUMP มากว่า 10 ปี มีการให้บริการกับลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงเครื่อง Heat Pump

 

ภารกิจที่สำคัญที่สุดของเราคือ การคิดค้นพัฒนาระบบ HEAT PUMP TECHNOLOGY และนำเอาเทคโนโลยีการทำความร้อนแบบประหยัดพลังงานอื่น ๆ มาแทนระบบทำความร้อนแบบเก่า เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบเดิมซึ่งนับวันจะขาดแคลนมากยิ่งขึ้นช่วยให้ลูกค้าของเรามีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยกระบวนการนำความร้อนจากในธรรมชาติ รวมถึงอากาศร้อนหรือความร้อนส่วนเกินจากกระบวนการผลิตอื่นมาใช้ใหม่โดย คำนึงถึงความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ลูกค้าสามารถวัดผลและควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

 

         ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

 

 

เราขอยืนยันว่าบริษัทจะมุ่งมั่นในการให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าตลอดไป

 

 

 

 

 

 

 

จำหน่าย Heat Pump