ระบบ Heat Pump เครื่อง Heat Pump และจำหน่าย Heat Pump - บริษัท GR TECH (THAILAND) CO., LTD

Services & Solutions


ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทำความร้อน มากว่า 10 ปี พันธกิจของเราคือการมุ่งมั่นมีการให้บริการกับลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าตลอดไป และมุ่งหวังให้มีการประหยัดพลังงานด้านความร้อน ใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ ลดการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าช อันเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน บริษัทมีบริการครบวงจรตั้งแต่

 

 

Consulting & System Design

บริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ heat pump ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนด้านน้ำร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ ลดการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าชอันเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

 

Installation

บริการติดตั้งระบบแบบครบวงจรโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความพึงพอใจตลอดอายุการใช้จากผลิตภัณฑ์และการ บริการจากทีมงาน Heat

 

Evaluation

การตรวจวัดผลประหยัดจากการใช้งาน ทำให้ลูกค้าได้ทราบถึงความใช้จ่ายจริงที่ลดลงจากการใช้งานระบบ heat pump

 

After Sales Support

การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง Heat มีบริการดูแลรักษาหลังการติดตั้ง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน Heat Pump  ด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดความประทับใจสูงสุดในบริการที่ได้จาก Heat