ระบบ Heat Pump เครื่อง Heat Pump และจำหน่าย Heat Pump - บริษัท GR TECH (THAILAND) CO., LTD
Learning
Menu

Heat Pump


เทคโนโลยี heat pump ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ Carnot Heat Engine ซึ่งคิดค้นโดย นิโคลัส ลีโอนาร์ด ซาดี การ์โนต์ (Nicolas Léonard Sadi Carnot)  ซึ่ง  Heat Pump Technology เป็นระบบทำความร้อนเดียวในโลก ที่มีประสิทธิภาพในผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ในขณะที่ระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำมัน จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80%

 

 

System Efficiency


แหล่งพลังงานที่ Heat Pump ใช้ในการผลิตความร้อน คือ พลังงานความร้อนจากในธรรมชาติ เช่น อากาศหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งความร้อนส่วนเกินหรือแหล่งความร้อนทิ้งอื่นๆ (Heat Source) โดยช่วงอุณหภูมิของแหล่งความร้อนดังกล่าวเพียง 10-40 °C  ก็เพียงพอที่จะนำมาพัฒนาและนำไปผลิตเป็นน้ำร้อนหรือลมร้อนได้อุณหภูมิถึง 80 °C

 

 

 

 

 

 

Energy Saving by Heat Pump 

ปั๊มความร้อน (Heat Pump) เป็นเทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง  ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากถึงกว่า 80 % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

 

Energy Saving & CO2  Reduction by Heat Pump


 

Heat Pump เป็นระบบการผลิตความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและลดภาวะโลกร้อน Heat Pump จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับอนาคตที่เชื้อเพลิงในธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น

 

ผลประหยัดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ลดลงจากการใช้ Heat Pump ทดแทนการผลิตน้ำในเชื้อเพลิงแต่ละประเภท

 

 

 

 

Traditional System


 

 

Heat Pump System


 

หลักการทำงานของฮีทปั๊ม